Conquest 2013 Welkom... Hall of Fame Activiteiten Foto Gallerij Forum Contact & Links

Clubregels

Intern reglement:

 • Het bestuur van The Knights of Bayard is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade aan materiaal, diefstal, vandalisme, overlast of enige vorm van geweld.
 • Zorg dat je steeds je lidkaart bij hebt op de activiteiten. Deze kan ten allen tijde gecontroleerd worden. Indien je geen lid bent van de club dan mag je de eerste keer dat je deelneemt aan een speelavond of -namiddag dit gratis doen. Nadien betaal je één euro per keer.
 • Het bestuur heeft het recht in volgende gevallen het lidmaatschap in te trekken en dit zonder teruggave van lidgeld of enige andere vergoeding:
  • Bij opzettelijke beschadiging van andermans materiaal. Bovendien moet de schade vergoed worden.
  • Diefstal.
  • Elke vorm van onverantwoord gedrag tijdens de activiteiten (bv. agressie, overlast, dronkenschap, beschadiging van de infrastructuur, druggebruik, enz.)
 • Bij het onvrijwillig beschadigen van andermans materiaal moet de schade vergoed worden indien de betrokkene dit wenst.
 • Er wordt niet gerookt in de locatie waar de activiteit doorgaat. Roken gebeurt buiten de zaal. Mogen wij, de vorige regel indachtig, vragen uw peuken niet op de grond te gooien maar deze op een gepaste plaats te deponeren.
 • Op onze speellokaties is drank verkrijgbaar tegen democratische prijzen. Gelieve geen eigen drank mee de zaal in te brengen.
 • The Knights of Bayard dragen fair play, respect, solidariteit en vriendschap hoog in het vaandel. Al wie het lidmaatschap opneemt, wordt verondersteld dezelfde principes te onderschrijven.
 • Mits verwittiging van de leden, kan het bestuur ten allen tijde het clubreglement wijzigen. Nadien zullen de leden hiervan op de hoogte worden gesteld.
 • Het bestuur verbindt zich ertoe het lidgeld integraal te investeren in de club. Zij zal bovendien een open boekhouding voeren.
 • Indien een lid onkosten maakt die eigenlijk voor de club bestemd zijn, dan dient hij/zij hiervoor op voorhand toestemming te vragen aan een lid van het bestuur. De onkosten zullen worden terugbetaald mits de rekening wordt binnengebracht bij iemand van het bestuur. De terugbetaling gebeurt dan binnen de 14 dagen. In geval van bedragen hoger dan 50€ gebeurt dit STEEDS via overschrijving.
 • Bij éénmalige activiteiten verbinden niet-leden zich ertoe het clubreglement te respecteren. Dit zal vermeld staan op elk inschrijvingsformulier. Het reglement kan ten allen tijde geraadpleegd worden.
 • Persoonlijke gegevens zijn enkel voor intern (club)gebruik. De gegevens zullen door het bestuur gebruikt worden om de leden van de activiteiten of gebeurtenissen binnen de club op de hoogte te stellen en mogen enkel door het bestuur aan derden worden doorgespeeld. Elk lid dat zijn/haar gegevens enkel voor interne communicatie wil voorbehouden, dient het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

Go to Top

Specifiek voor de Youngbloods:

Volgende regels gaan enkel youngbloods aan. Dit zijn dus de spelers die op 1/1 van het lopende jaar nog geen 18 zijn.

 • Het verbruik van alcoholische dranken en sigaretten (zelfs buiten de zaal) op activiteiten is verboden.
 • Bij deelname aan externe activiteiten vragen wij de schriftelijke toelating van één der ouders dat u hieraan mag deelnemen. Een bijhorend formulier zal u ten gepaste tijde bezorgd worden. Zonder deze toestemming mag u niet mee!

Go to Top

Nog enkele House Rules:

 • Speel steeds met een deftige en duidelijke legerlijst. Zelfs al ken jij je leger door en door van buiten, uw tegenstander daarentegen misschien niet. Deze is dan misschien wel heel blij als hij na afloop de uwe krijgt waartegen hij verloren/gewonnen heeft.
 • Zorg dat steeds minimum 50% van uw unit figuren dat voorstellen wat er op de armylijst staat. (vb. een unit Goblins met speren mogen achteraan figuren bezitten met zwaard).
 • Begrijp de verwarde indruk van je tegenstander als je vertelt dat al die “Night Goblins” eigenlijk “Skeleton” units zijn???? Kom nooit met figuren van een ander leger wat iets helemaal anders moet voorstellen. Speel met wat je hebt, en niet wat dat je graag zou hebben!
 • Draag zorg voor uw tegenstander zijn figuren. Indien je ze van korter bij wil bekijken, vraag het eerst alvorens ze vast te nemen. Indien je geen Warhammer speelt, geen legerlijsten nodig hebt, geen figuren gebruikt, heb dan nog respect voor uw collega zijn materiaal.
 • De gamers die hun dozen van thuis meebrengen willen deze ook weer in goede staat huiswaarts nemen.
 • Als je materiaal van de winkel of de club gebruikt om te spelen, draag er zorg voor. Bezorg defecte stukken steeds aan het bestuur zodat deze kunnen gerepareerd worden.
 • Fairplay: dit geldt voor alle soorten spelen. Winnen MOET NIET. We komen om “gezelschap” te winnen. Geen ruzie!!!!
 • Probeer het lawaai een beetje te beperken. Praat normaal tegen elkaar i.p.v. te roepen. Heb respect voor elkaar en doe of zeg niets dat je zelf ook niet zou willen dat ze tegen jou zeggen. Dit maakt het aangenamer voor iedereen.
 • Ruim na het spelen alles op. De scenery en de tafel maar ook lege flesjes, glazen, blikjes en verpakkingen van snoep. Zet ook de stoelen en tafels terug op hun plaats.
 • Hou de zaal proper, het is niet de bedoeling dat wij (werkende leden) na elke speelavond en /of namiddag, de zaal moeten uitkeren.
 • Voor alle Fantasy-battles worden er victory points toegekend aan je tegenstander naargelang het gedeelte (in aantal models) dat niet geschilderd is:
  • volledig ongeschilderd: 150 victory points voor je tegenstander.
  • ongeveer 25% geschilderd: 100 victory points voor je tegenstander.
  • ongeveer 50% geschilderd: 75 victory points voor je tegenstander.
  • ongeveer 75% geschilderd: 50 victory points voor je tegenstander.
  • slechts enkele models niet geschilderd: 25 victory points voor je tegenstander.

Go to Top

 


This website is completely unofficial and in no way endorsed by Games Workshop Limited.
For more information read our Disclaimer.

Site can be best viewed using Old English Text MT-font